3 maj 2021

Årsstämma 2021

 Våren är här och körsbärsträden slår strax ut i full blom!

I vanlig ordning är det snart dags för årsstämma. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Knuts Park kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 19 maj 2021, klockan 18.00
Stämman kommer att hållas digitalt i år med anledning av de gällande allmänna restriktioner som råder till följd av pandemin och för att möjliggöra ett tryggt och smittsäkert deltagande för alla medlemmar. Länken till stämman finner du i kallelsen. 
Medlem som inte har möjlighet att medverka digitalt på stämman kan på förhand poströsta i de ärenden som behandlas på stämman. Kontakta styrelsen snarast om du önskar att poströsta. Den som inte har möjlighet att närvara på mötet, kan även välja att låta ett ombud(med skriftlig  fullmakt) föra er talan i alla frågor på mötet. Den skriftliga fullmakten lämnas till valberedningen senast dagen innan årsstämman för att de ska kunna säkerställa dess äkthet. Valberedningen består av Nora Juhlin, nora.juhlin@hotmail.com, samt Catrin Frid, catrinfrid@hotmail.com.

2020 års årsredovisning finner ni här

Vi välkomnar också med glädje nya medlemmar i föreningens styrelse!
Vi hoppas att alla medlemmar kommer till årsstämman. Vårt gemensamma engagemang är viktigt för att föreningen ska fungera. 


Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

PS Ni glömmer väl inte den gemensamma vårstädningen? Kl 11. söndagen 9 maj ses vi på gården för att tillsammans göra den redo för den stundande sommaren. Som vanligt avslutar vi med grillning! 

13 maj 2020

Årsstämma 2020

Våren är här och våra tre nytillskott, körsbärsträden, håller på att rota sig! Tack för en trevlig gemensam vårstädning med god uppslutning.

Nu är det snart dags för årsstämma. Stämman hålls, med tanke på rådande omständigheter och riktlinjer för social distansering, utomhus på gården 1 juni kl. 18:00. Vid nederbörd håller vi till uppe på torkvinden. 

2019 års årsredovisning finner ni här

Obs! Ni som inte kan närvara på mötet, kom ihåg att ett ombud (med skriftlig fullmakt) kan föra er talan i alla frågor på mötet.

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

9 maj 2020

Vårstädning 2020

Hej alla!

Nu är det dags för den gemensamma vårstädningen. Söndagen den 10/5 kl 11.00 ses vi på parkeringen där vi sedan hjälps åt att städa de gemensamma utrymmena samt gården. Detta brukar ta ungefär 2 timmar och avslutas som vanligt med grillning!

Det kommer att finnas en container på plats för att slänga skräp och efter städdagen finns det möjlighet för de boende att slänga det ni behöver i mån av plats.


Vi i styrelsen hoppas på att alla har möjlighet att dyka upp och hjälpas åt!

Vi ses söndagen den 10/5 kl 11.00.

Hälsningar styrelsen

29 sep. 2019

Höststädning 2019

Hej alla!

Nu är det dags för den gemensamma höststädningen. Söndagen den 6/10 kl 11.00 ses vi på parkeringen där vi sedan hjälps åt att städa de gemensamma utrymmena samt gården. Detta brukar ta ungefär 2 timmar och avslutas som vanligt med grillning!

Det kommer att finnas en container på plats för att slänga skräp och efter städdagen finns det möjlighet för de boende att slänga det ni behöver i mån av plats.


Det blir även en rensning bland cyklarna i år så glöm inte bort att avlägsna banden från er egen cykel. 

Vi i styrelsen hoppas på att alla har möjlighet att dyka upp och hjälpas åt!

Vi ses söndagen den 6/10 kl 11.00.

Hälsningar styrelsen

22 apr. 2019

Vårstädning 2019

Hej alla!

Nu börjar det närma sig den gemensamma vårstädningen. Söndagen den 5/5 kl 11.00 ses vi på parkeringen där vi sedan hjälps åt att städa de gemensamma utrymmena samt gården. Detta brukar ta ungefär 2 timmar och avslutas med grillning. 

Det kommer att finnas en container på plats för att slänga skräp och efter städdagen finns det möjlighet för de boende att slänga det ni behöver där i mån av plats.


Efter vårstädningen kommer startskottet för renoveringen av den gamla blomsterkiosken att gå! Mer info om detta inom kort.

Vi i styrelsen hoppas på att alla har möjlighet att dyka upp och hjälpas åt!

Vi ses söndagen den 5/5 kl 11.00.

Hälsningar styrelsen

23 sep. 2018

Städdag 2018

Hej alla!

Nu börjar det närma sig den gemensamma städdagen inför hösten. Söndagen den 14/10 kl 11.00 ses vi på parkeringen där vi sedan hjälps åt att städa de gemensamma utrymmena samt gården. Detta brukar ta ca 2 timmar och avslutas med grillning. 

Det kommer att finnas en container på plats för att slänga skräp, efter städdagen finns det möjlighet för de boende att slänga det ni behöver där i mån av plats.


Vi i styrelsen hoppas på att alla har möjlighet att dyka upp och hjälpas åt!

Vi ses söndagen den 14/10 kl 11.00.

Hälsningar styrelsen

8 maj 2018

Årsstämma 2018

Nu är det snart dags för årsstämma och samtliga medlemmar har fått dagordningen i sin brevlåda. Stämman hålls i styrelserummet kl. 18:30 den 16/5 (källarlokalen St Knuts väg 8A).

Obs! Ni som inte kan närvara på mötet, kom ihåg att ett ombud (med skriftlig fullmakt) kan föra er talan i alla frågor på mötet.

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

14 sep. 2017


Höststädning 29 oktober 2017 

Årets andra städdag närmar sig med stormsteg.
Vi ses på gården kl.11 och städar i cirka två timmar.
Dagen avslutas med sedvanlig korvgrillning.

 Väl mött!

 Hälsningar Styrelsen

3 maj 2017

Föreningsstämma 2017

Nu är det snart dags för årsstämma och samtliga medlemmar har fått dagordningen i sin brevlåda. Stämman hålls i styrelserummet kl. 18:30 den 17/5.

Obs! Ni som inte kan närvara på mötet, kom ihåg att ett ombud (med skriftlig fullmakt) kan föra er talan i alla frågor på mötet. Årsredovisning för 2016 finns här på hemsidan under menyfliken "föreningen"

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen