3 maj 2021

Årsstämma 2021

 Våren är här och körsbärsträden slår strax ut i full blom!

I vanlig ordning är det snart dags för årsstämma. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Knuts Park kallas härmed till ordinarie föreningsstämma 19 maj 2021, klockan 18.00
Stämman kommer att hållas digitalt i år med anledning av de gällande allmänna restriktioner som råder till följd av pandemin och för att möjliggöra ett tryggt och smittsäkert deltagande för alla medlemmar. Länken till stämman finner du i kallelsen. 
Medlem som inte har möjlighet att medverka digitalt på stämman kan på förhand poströsta i de ärenden som behandlas på stämman. Kontakta styrelsen snarast om du önskar att poströsta. Den som inte har möjlighet att närvara på mötet, kan även välja att låta ett ombud(med skriftlig  fullmakt) föra er talan i alla frågor på mötet. Den skriftliga fullmakten lämnas till valberedningen senast dagen innan årsstämman för att de ska kunna säkerställa dess äkthet. Valberedningen består av Nora Juhlin, nora.juhlin@hotmail.com, samt Catrin Frid, catrinfrid@hotmail.com.

2020 års årsredovisning finner ni här

Vi välkomnar också med glädje nya medlemmar i föreningens styrelse!
Vi hoppas att alla medlemmar kommer till årsstämman. Vårt gemensamma engagemang är viktigt för att föreningen ska fungera. 


Väl mött!

Hälsningar Styrelsen

PS Ni glömmer väl inte den gemensamma vårstädningen? Kl 11. söndagen 9 maj ses vi på gården för att tillsammans göra den redo för den stundande sommaren. Som vanligt avslutar vi med grillning!