3 maj 2017

Föreningsstämma 2017

Nu är det snart dags för årsstämma och samtliga medlemmar har fått dagordningen i sin brevlåda. Stämman hålls i styrelserummet kl. 18:30 den 17/5.

Obs! Ni som inte kan närvara på mötet, kom ihåg att ett ombud (med skriftlig fullmakt) kan föra er talan i alla frågor på mötet. Årsredovisning för 2016 finns här på hemsidan under menyfliken "föreningen"

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen