Förvaltning

Bostadsrättsföreningen Knuts Park anlitar Bredablick Förvaltning för både ekonomisk och teknisk förvaltning. I detta arbete ingår bl.a. tillsyn av utomhusmiljön, vatten- och värmeanläggningar, sopor, gemensamma utrymmen samt hyreslägenheter. Om ni önskar hjälp av Bredablick i era bostadsrätter, kontakta styrelsen.

Felanmälan tas emot vardagar mellan kl. 8.30-16.00 på telefon 040-600 96 10 därefter sker AKUT felanmälan på 040-93 12 70.

Felanmälan /dygnet runt/ via hemsidan. Till felanmälan >>

AKUT felanmälan övrig tid som inte kan vänta till nästkommande vardag, Örestads Bevakning 040-93 12 70 OBS! Medlemmar står själva för kostnaderna eller – om felet inte finns i lägenheten – först klaga hos styrelsen, som i sin tur kontaktar Örestad.

Om du som medlem åker på en större kostnad som inte täcks av försäkring eller liknande så finns det möjlighet att anmäla ditt fall till styrelsen för en eventuell uppdelning av kostnader. Styrelsen
prövar varje enskilt fall.