8 maj 2018

Årsstämma 2018

Nu är det snart dags för årsstämma och samtliga medlemmar har fått dagordningen i sin brevlåda. Stämman hålls i styrelserummet kl. 18:30 den 16/5 (källarlokalen St Knuts väg 8A).

Obs! Ni som inte kan närvara på mötet, kom ihåg att ett ombud (med skriftlig fullmakt) kan föra er talan i alla frågor på mötet.

Väl mött!

Hälsningar Styrelsen